felç olmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

inme inmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şey içinden çıkılamaz durum almak, tıkanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
felç ol-mak