ne demek?

Âcizler, âciz kimseler

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimişÇoğul

Kökeni;

"Arapça ʿaceze"

İlişkili birleşik kelimeler;

"darülaceze"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ace-ze

Köken (Etimoloji) bilgisi: