baba dostu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok eski, hayırlı aile dostu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiçbir yardımda bulunmayan, hayırsız çıkan eski tanıdık kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, argo"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ba dos-tu