bostana dadanan eşeğin kuyruğu kulağı olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`çalıp çırpmayı alışkanlık edinen kimse, yakalanıp ceza göre göre insanlıktan çıkar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bos-ta-na da-da-nan eşe-ğin kuy-ru-ğu ku-la-ğı ol-maz