çatık surat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çatık yüz. "(Öfkeli yüz)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ça-tık su-rat