arık etten yağlı tirit olmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`değersiz kişiden yararlı iş, verimsiz tarladan bol ürün beklenmez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-rık et-ten yağ-lı ti-rit ol-maz