ne demek?

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik; ev, familya

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim toplum bilimi

Kökeni;

"Arapça ʿaʾile"

Kullanımı;

"Birbirlerine nasıl tutkun, yangın bir aile olduklarını sayıp döktü."

Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü

Kullanımı;

"Kendilerinin hangi asil aileye mensup olduklarını bilmiyorum."

Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü; ev

Kullanımı;

"Beş dakika sonra bütün aile Macit'in heybesinin etrafını almış, o da her bi¬rine bir şey uzatıyordu."

Eşlerden kadın için kullanılan bir söz

Kullanımı;

"Yalnız dostlarını ve değerli fikir adamlarını değil; kendini, ailesini ve çocuklarını bile bir an düşünmedi."

Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü

Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu; familya

Köken (Etimoloji) bilgisi: