aile ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,toplum bilimi"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿaʾile

Örnek / Cümle; "Aile içi huzursuzluk çocukları çok etkiliyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Eş, karı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "aile adı" "aile bahçesi" "aile bütçesi" "aile doktoru" "aile dostu" "aile fotoğrafı" "aile gazinosu" "aile matinesi" "aile meclisi" "aile ocağı" "aile planlaması" "aile reisi" "aile saadeti" "büyük aile" "çekirdek aile"

Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ile
aile