ne demek?

Sadece evlilerin girebildiği ve birlikte eğlendikleri yer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Menekşedeki aile gazinosunun sahibiydi. Emekli bir memurdur, yaşı yetmişin üstündedir."

Hecelenişi / Hecelemesi;

aile ga-zi-no-su