ne demek?

► soyadı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

aile adı

Bir aileye başkaları tarafından sonradan takılan, o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad; aile ismi

Kullanımı;

"Şemsilerin bir zamanlar güneşe taptıkları zamanla unutulmuş, herhangi bir büyük aşiret, bir büyük aile adı gibi anılmaya başlamıştı."