ne demek?

Çok ağır biçimde, yavaş yavaş yapılan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat alay yollu

Kullanımı;

"Yaşlıca bir hanım, ağır ezgi, fıstıki makam bir yürüyüşle bulunduğumuz yerin hizasına geldi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ağır ezgi