bilgiçlik satmak veya taslamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bil-giç-lik sat-mak veya tas-la-mak