eczacı mesul müdürü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçici süre için yasal olarak bir serbest eczacının sorumluluğunu üstlenen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ec-za-cı me-sul mü-dü-rü