gözü veya gözleri kaymak veya kaçmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

gözünde hafifçe şaşılık bulunmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

istemeyerek bakıvermek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

bayılmak sırasında gözünün akı çoğalmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü ve-ya göz-le-ri kay-mak veya kaç-mak