Yaradan'a kurban olayım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeye hayran kalındığında söylenen bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Ya-ra-dan'a kur-ban ola-yım