Boşnakça ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğunlukla Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde yaşayan Bosna Müslümanlarının kullandığı dil.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu dille yazılmış olan.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Boş-nak-ça