biberlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biber konulan küçük kap

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Biber yetiştirilen yer


Hecelenişi / Hecelemesi;
bi-ber-lik