ne demek?

Kapılara, pencerelere veya evlerin iç bölümlerine süsleme amacıyla yapılıp takılan dövme demir

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Fransızca fer forgé"

Hecelenişi / Hecelemesi;

fer-for-je

Bu demirden yapılmış olan

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Eşleriyle birlikte ferforje bahçe takımlarına sere serpe oturmuşlar, geniş şemsiyelerin yüzlerine düşürdüğü gölgelerle izlenimci ressamların paha biçilmez tablolarını akla getiriyorlar."