çevrim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devir. "(sürekli ve düzenli değişme)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, fizik"

İlişkili birleşik kelimeler; "çevrim dışı" "çevrim içi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çev-rim