ne demek?

► devir

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

İlişkili birleşik kelimeler;

"çevrim dışı""çevrim içi"

Hecelenişi / Hecelemesi;

çev-rim

Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol; devre (I)

Tipi / Türü;

fizik

Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi

Tipi / Türü;

fizik