çevrim dışı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olmama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bilişim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çev-rim dı-şı