çevrim içi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bilişim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çev-rim içi