çekiç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaklaşık 1,20 metre uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,257 kilogram olan gülle

Özelliği / Tipi / Türü; "spor"

İlişkili birleşik kelimeler; "çekiç atma" "çekiçhane" "çekiç kemiği" "çekiç makinesi" "hava çekici" "imdat çekici"

Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kiç