çekiç makinesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ayakkabı imalatında taban köşelerinin burun kısımlarını incelten ve köseleleri döverek düzelten bir makine

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kiç ma-ki-ne-si