çekiçhane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Demir fabrikalarında makine ile çalışan çok ağır çekiçlerin bulunduğu yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Türkçe çekiç + Farsça ḫāne


Hecelenişi / Hecelemesi;
çe-kiç-ha-ne