çan çiçeğigiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bitişik taç yapraklılardan, örneği çan çiçeği olan bir bitki familyası, boru çiçeğigiller

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çan çi-çe-ği-gil-ler