Çigan müziği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Macar folklorundan gelişmiş özel yaylı sazla çalınan hareketli halk müziği.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
Çi-gan mü-zi-ği