abacı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aba yapan veya satan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Abadan giyecek yapan veya satan kimse

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bedavacı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Asalak. "(Başkalarının sırtından geçinen kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ba-cı