acibe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça ʿacībe


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ci-be