ne demek?

Görülmemiş, alışılmamış, şaşılacak veya yadırganacak şey

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Arapça ʿacībe"

Hecelenişi / Hecelemesi;

aci-be

Köken (Etimoloji) bilgisi: