ne demek?

Fiilin etkisinin özneye yöneldiğini bildiren, çoğu kez -n-, bazen de -l- veya -ş- ekleriyle kurulan çatı: sevinmek (sev-in-mek), yorulmak (yor-ul-mak), sıkışmak (sık-ış-mak) vb

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Hecelenişi / Hecelemesi;

dö-nüş-lü çatı