dönüşlü çatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çoğu kez -n-, bazen de -l- veya -ş- ekleriyle kurulan, fiildeki kavramın özneye döndüğünü bildiren çatı: Sevinmek "(sev-in-mek)", yorulmak (yor-ul-mak) gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dö-nüş-lü ça-tı