bir zaman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir süre, biraz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bir za-man