setriavret ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İslam dinine göre görünmesi sakıncalı olan yerleri örtme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça setr + ʿavret


Hecelenişi / Hecelemesi;
set-ri-av-ret