ne demek?

Düşme tehlikesi olan yerlere çekilen duvar veya parmaklık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Eskiden köprünün güney kıyısında demir parmaklıklı bir korkuluk vardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kor-ku-luk

► bostan korkuluğu

Tipi / Türü;

mecaz

Kullanımı;

"Kargalar, korkuluktan korkmayan kuşlardır. Giderler de alay eder gibi korkuluğun tepesine konarlar."

► küpeşte

Tipi / Türü;

denizcilik