bostan korkuluğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuşları ürkütüp yaklaştırmamak için tarlaya dikilen kukla

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendisinden beklenilen görevi yapmayan veya kendisinden çekinilmeyen güçsüz kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bos-tan kor-ku-lu-ğu