ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kokulu ve lezzetli, misket büyüklüğünde küçük domates; misket domates, çeri (II), çeri domates

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ki-raz do-ma-tes