beylik tabanca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ordu veya emniyet mensuplarına görev dolayısıyla verilen tabanca

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bey-lik ta-ban-ca