ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimya bakımından

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

zarf

Hecelenişi / Hecelemesi;

kim-ya-ca