ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Geçerli olan değer

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça ḳiymet + ḥarbiyye"

Kullanımı;

"Bu mektubu okuyuncaya kadar duyduklarımın hiçbir kıymetiharbiyesi yoktu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

kıy-me-ti-har-bi-ye