ilgi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk, aidiyet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, kimya"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

Örnek / Cümle; "Abimin futbola ilgisi derslerini etkiliyor."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "ilgi alanı" "ilgi çekici" "ilgi eki"

Hecelenişi / Hecelemesi;
il-gi