haydari yaka ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yelek, hırka vb. giysilerin açık V harfi biçimindeki yakası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
hay-da-ri ya-ka