mali analist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekonomik ve mali konuları çözümleyen uzman

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ma-li a-na-list