hacıyatmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yere nasıl bırakılırsa bırakılsın, dibinde bulunan ağırlık sebebiyle dik bir durum alan oyuncak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güç durumlarda çıkarı için kişiliğinden özveride bulunarak kendini çabucak toparlamayı beceren kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ha-cı-yat-maz