grandük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük bir düklüğün egemenine verilen ad

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca grand-duc


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-ran-dük