glüten tutkalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hayvanların deri, kemik, sinir vb. artıklarından elde edilen, genellikle sıcak olarak kullanılan bir yapıştırıcı türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
g-lü-ten tut-ka-lı