dönme dolap ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğlence alanlarında, bir eksen çevresinde yukarıdan aşağı dönen ve oturma yerleri olan eğlence aracı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyük konaklarda bir yerden bir yere yemek geçirmek için duvardaki bir açmaya yerleştirilmiş, dönebilen dolap

Özelliği / Tipi / Türü; "eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dön-me do-lap