aralayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aralamaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-ra-la-ya-bil-mek