gergevşet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine yaklaşık bükülü vücut bölümlerini, gerici kasların çalışmasıyla birbirinden iyice uzaklaştırma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ger-gev-şet