gereklilik kipi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilin yapılması gerektiğini belirten, -malı / -meli ekiyle kurulan isteme kipi.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"

Örnek / Cümle; "Okumalısın, Uyumalıyım, Gitmeliler"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-rek-li-lik ki-pi