göz banyosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz hastalıklarının iyileştirilmesi için yapılan banyo

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kadınlara hoşlanarak bakma

Özelliği / Tipi / Türü; "teklifsiz konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz ban-yo-su