genel sekreterlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel sekreter olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Genel sekreterin yetkisi ve makamı, genel yazmanlık


Hecelenişi / Hecelemesi;
ge-nel sek-re-ter-lik