çarşı ağası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çarşıyı ve esnafı düzen altında tutmakla görevli kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
çar-şı a-ğa-sı