ahı gitmek vahı kalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

iyice zayıflamak, iş göremez duruma gelmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

çok yaşlanmış olmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
a-hı git-mek vahı kal-mak